Select your language

Om Korinth Kro

I 1722 overtog slægten Reventlow Baroniet Brahetrolleborg. På det tidspunkt ejede godsejeren hele sognet og dele af nabosognene. 1775 overtog Johan Ludvig Reventlow Brahetrolleborg som han i de næste 26 år revolutionerede med alt hvad der kunne lade sig gøre. Skolepligt i egne
nyopførte skoler, udskiftning, arvefæste til bønderne og meget mere. I årene hvor han udflyttede gårde og opførte huse, red digteren Jens Baggesen og grevinde Sybille Reventlow rundt i sognet og navngav gårde og matrikler. I området omkring kroen blev matriklerne tildelt græske navne,
såsom Sparta, Athen og Korinth.

Da de første bygninger blev opført i 1780erne var det dog ikke en kro der var tænkt på, men derimod en Pensions- og opdragelsesanstalt for forældreløse Københavnske drenge. Efter Bernstorffsminde Seminarium blev opført nord for Brahetrolleborg gods, hvor Bernstorffsminde
Efterskole i dag ligger, blev drengene flyttet med, så de lærerstuderende havde nogle at øve sig på. Herefter blev bygningerne brugt til en spindeskole for enker og ugift mødre, så de ikke skulle gå og tigge ved dørene, men derimod kunne tjene deres egne penge.

Ved grevens død i 1801 blev bygningerne solgt på offentlig auktion til Simon Hempel Ploug, der var købmandssøn i Faaborg. Han istandsatte bygningerne og fik i november 1801 tilladelse til at drive Korinth Kro. I de efterfølgende århundreder har der været adskillige krofolk i Korinth, men i 2009 var det slut.

Efter forskellige forsøg på at få bygningerne solgt, blev det i 2016 vedtager at de skulle rives ned.
En lokal borgergruppe gik i gang med at forhandle med Faaborg-Midtfyn kommune, der på det tidspunkt var ejere, om at overtage kroen. Efter noget tovtrækkeri blev den overdraget til den almennyttige forening, Foreningen Korinth Kro, der siden har arbejdet på at redde bygningerne, der er en del at vores skønne bevaringsværdige kulturarv.

Foreningen har siden overtagelsen arbejdet på at sikre og redde de gamle bygninger. I 2019 kunne man klippe den råde tråd og indvi annekset med de første 11 værelser, som har været flittigt brugt siden da.

2021 blev Borgersalen indviet, så der i dag er mulighed for at holde fester på den gamle kro igen.
Foreningen fortsætter arbejdet og håber at kunne redde hele den store bygningsmasse på i alt 1.966 m2.